Privacyverklaring

1. ONDERWERP.

1.1. We willen jou de best mogelijke ervaring bieden. De informatie die je met ons deelt, gebruiken we dan ook om onze diensten en jouw ervaringen nog beter te maken. Deze Privacyverklaring is bedoeld om je een duidelijk overzicht te geven van: hoe wij jouw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken, hoe wij er alles aan doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen en de mogelijkheden die je zelf hebt om je persoonlijke gegevens en je privacy te beschermen.
1.2. Ben je jonger dan 16 jaar, dan mag je Polyfilla Pro alleen persoonlijke gegevens verstrekken als je daarvoor schriftelijke toestemming hebt van een van je ouders of een wettelijke voogd die deze Privacyverklaring heeft gelezen.

2. GEGEVENSBEHEERDER.

De gegevensbeheerder die bepaalt wat het doel en de reden is van het verwerken van jouw persoonlijke gegevens is Akzo Nobel Decorative Paints nv/sa en gevestigd in Everest Office Park – Leuvensesteenweg 248 – 1800 Vilvoorde, geregistreerd in RPR Brussel onder het bedrijfsregistratienummer BE0405.746.050 (“We”, “Ons”, “Onze”).

3. DEFINITIES.

Tenzij anders kan worden opgemaakt uit de context, hebben de termen hieronder de volgende betekenis:
Gegevensverwerker” is elke partij die namens ons jouw persoonlijke gegevens verwerkt.
Wet” betekent de wet en regelgeving over privacy.
Persoonlijk account” is het persoonlijke account dat je hebt aangemaakt op de Website.
Persoonlijke gegevens” zijn alle persoonlijke gegevens die we verzamelen over jou wanneer je (i) onze cookies accepteert op je persoonlijke apparaat, (ii) een Persoonlijk account aanmaakt of (iii) foto´s dan wel video´s downloadt.
Privacyreglement” zijn de privacyregels die zijn goedgekeurd door de Akzo Nobel-bedrijvengroep.
Privacyverklaring” staat voor deze privacyverklaring.
Verwerken” staat voor elke activiteit die wordt uitgevoerd door ons in relatie tot jouw Persoonlijke gegevens. Dat kan automatisch gebeuren of niet-automatisch, via het verzamelen, opnemen, opslaan, beheren, wijzigen, onthullen (waaronder het verlenen van externe toegangsrechten), verzenden of verwijderen van je Persoonlijke gegevens.
Website” is de website PolyfillaPro.com/be-nl.

4. DOEL.

We gebruiken je Persoonlijke gegevens om een aantal redenen. Hieronder vind je een overzicht van de typen Persoonlijke gegevens en de doelen waarvoor deze worden gebruikt.
4.1. Wanneer je onze Websites, om de Website te kunnen gebruiken en voor het technisch en functioneel beheer van de Website. We verwerken technische persoonlijke gegevens zoals je IP-adressen, de internetbrowser die je gebruikt, de bezochte webpagina´s, websites die je eerder hebt bezocht en in de toekomst bezoekt en de duur van een bezoek om je de functies van de Website te kunnen leveren, waarmee je gewenste informatie op een snelle en eenvoudige wijze kunt vinden. Deze Persoonlijke gegevens worden ook gebruikt voor het oplossen van technische problemen of om de toegankelijkheid van bepaalde delen van de Website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we ook cookies [Link to Cookie Information Page].
4.2. Wanneer je een Persoonlijk account opent bij ons, voor het beheer van het account en om de vertrouwelijkheid en beveiliging van je aankopen te verzekeren. Wanneer je je registreert bij ons, dien je jouw Persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals je naam, een geldig e-mailadres en andere informatie die we nodig hebben om een Persoonlijk account voor je te creëren. Alleen de velden gemarkeerd met een ster zijn verplicht. Wanneer je de verplichte velden niet correct invult, zul je geen Persoonlijk account kunnen aanmaken. Met deze Persoonlijke gegevens kunnen wij je Persoonlijke account beheren en kunnen we ervoor zorgen dat je aankopen vertrouwelijk blijven en veilig kunnen worden uitgevoerd. Ook verwerken we Persoonlijke gegevens, zoals je weergavenaam, je functie en je inloggegevens. Wij kunnen bijvoorbeeld je wachtwoord wijzigen voor jou. Maar we kunnen niet zien wat je wachtwoord is. Je kunt je Persoonlijke account altijd verwijderen. Dat doe je door in te loggen op je Persoonlijke account, waar je vervolgens een verzoek kunt indienen tot annulering van je Persoonlijke account.
4.3. Wanneer je contact met ons opneemt via ons contactformulier op de Website, via -email of op een andere manier, gebruiken we je contactgegevens, je correspondentie met ons met betrekking tot je vraag en al je andere Persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt, om je vraag te kunnen beantwoorden.
4.4. Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten. We gebruiken geaggregeerde Persoonlijke gegevens om klantgedrag te analyseren en om onze producten en diensten aan te passen, zodat deze relevant zijn en blijven voor onze klanten. Dit betekent concreet dat we analyseren hoe vaak je onze nieuwsbrief leest, onze Website bezoekt en ook op welke pagina´s je klikt. Met deze informatie kunnen we ons aanbod, onze nieuwsbrieven en onze website aanpassen. Ook kunnen we aan de hand van de analyses onze acties wijzigen. Verder kunnen we onderzoek doen naar markttrends via statistische analyse, met als doel onze producten en marketingactiviteiten te analyseren en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen, waarbij de onderzoeksresultaten alleen op een geaggregeerd niveau worden gepresenteerd.
4.5. Voor het sturen van gepersonaliseerde informatie over ons, maar alleen als je toestemming daarvoor hebt gegeven tijdens je accountregistratie. Je kunt ervoor kiezen om gepersonaliseerde, commerciële berichten te ontvangen van ons, zoals een gepersonaliseerde nieuwsbrief en uitnodigingen voor bepaalde evenementen die zijn aangepast aan jouw persoonlijke voorkeuren. Hiervoor maken we profielen aan en analyseren we jouw interacties met ons. We bekijken daarbij je Persoonlijke gegevens, zoals:
• je naam, e-mailadres en fysieke adres;
• je voorkeuren en interesses, zoals voorkeuren en interesses die je actief aan ons hebt doorgegeven, maar ook voorkeuren en interesses die wij hebben afgeleid uit je geregistreerde interacties met websites en apps van AkzoNobel (hiervoor kunnen wij gebruikmaken van cookies);
• door jou gedane aankopen, zowel online (indien je jouw aankopen aan je profiel koppelt) als offline (wanneer je offline een aankoop doet); en
• de links waarop je klikt in onze e-mails.
• in-app push-berichten
Op deze manier leren we wat jouw voorkeuren zijn en kunnen we je informatie en acties aanbieden die voor jou het meest interessant zijn. Ook kan het zijn dat we je vragen om je mening over onze producten en diensten. Wil je helemaal geen berichten meer ontvangen van ons, of wil je bepaalde berichtgevingen van ons niet meer ontvangen (bijvoorbeeld gecommuniceerd via SMS, sociale media, e-mail of post), volg dan de stappen op in de betreffende communicatiemethode.
In aanvulling op het voorafgaande kunnen we je Persoonlijke gegevens ook gebruiken voor statistische, historische, of wetenschappelijke doeleinden.

5. BERICHTGEVING.

Als we besluiten om op een andere manier om te gaan met je Persoonlijke gegevens dan uiteengezet in dit gedeelte 5 zullen we je daarvan op de hoogte brengen, waarna je het recht hebt om de wijziging te weigeren.

6. GEGEVENSOVERDRACHT.

6.1. We sturen je Persoonlijke gegevens enkel naar Gegevensverwerkers, in de mate waarin dat nodig is voor de geldende bedrijfsdoelen zoals hierboven beschreven in sectie 4.
6.2. Je Persoonlijke gegevens zullen niet worden verstuurd naar plekken buiten de Europese Economische Ruimte.

7. GEGEVENSOPSLAG.

Je Persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Gegevensverwerkers waarvan de servers zich bevinden in Belgie of Nederland

8. BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

We zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen waarvoor we de gegevens verzamelen, of zo lang als de wet het voorschrijft.”

9. GEGEVENSBEVEILIGING.

9.1. We gaan strikt vertrouwelijk om met je Persoonlijke gegevens en we hebben daartoe de passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van je Persoonlijke gegevens te voorkomen. We gebruiken hiervoor verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, alsook fysieke beveiliging van de locaties waar je Persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.
9.2. Wanneer we aan een Gegevensverwerker vragen om je Persoonlijke gegevens geheel dan wel gedeeltelijk te verwerken, gaan we altijd een overeenkomst aan, waarbij de verwerker moet voldoen aan onze instructies en strikt vertrouwelijk met je Persoonlijke gegevens moet omgaan, waarbij passende beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen. We hebben altijd het recht om controles uit te voeren om ons ervan te verzekeren dat de Gegevensverwerker zich strikt houdt aan de voorwaarden en bepalingen uit de hierboven genoemde overeenkomst.

10. EXTERNE WEBSITES.

Op de Website vind je een aantal links naar andere websites. Hoewel met zorg uitgezocht, zijn we niet verantwoordelijk voor de verwerking van je Persoonlijke gegevens door deze websites. Onze voorwaarden en deze Privacyverklaring zijn daarom niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

11. SOCIALE MEDIA.

11.1. Op onze Website tref je mogelijk social plug-ins aan voor verschillende sociale netwerkplatformen. Als je ervoor kiest om te verbinden met een sociaal netwerk (door bijvoorbeeld te registreren voor een account), wordt je activiteit op onze Website beschikbaar gemaakt voor sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter.
11.2. Als je bent ingelogd op een van deze sociale netwerken tijdens je bezoek aan onze Website, dan kan het zijn dat deze informatie door het sociale netwerk wordt toegevoegd aan je betreffende netwerkprofiel. Gebruik je een van de social plug-ins, dan wordt deze informatie verstuurd naar het sociale netwerk. Als je niet wilt dat een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, log dan uit van je sociale netwerk, voordat je onze Website bezoekt.
11.3. We bieden je ook de mogelijkheid om een account te maken via je sociale netwerkaccount (zoals Facebook). Dit scheelt tijd bij het registreren; je inloggegevens worden geïmporteerd vanuit je sociale netwerkaccount. Let wel, wanneer je deze “social sign-on”-optie gebruikt, ontvangen we mogelijk bepaalde informatie van het sociale netwerk, zoals je naam, leeftijd, locatie, voorkeuren, beroep en andere gegevens van je openbare profiel, en krijgen we mogelijk ook toegang tot je afbeeldingen of vriendenlijst van het betreffende sociale netwerk. Wij vragen niet specifiek om de gegevens, maar we ontvangen deze van het sociale netwerk middels de “social sign-on”-optie. Wanneer je deze optie gebruikt, importeren we alleen de informatie die we nodig hebben voor het maken van je Persoonlijke account bij ons. Elke andere informatie die we ontvangen van het sociale netwerk, zullen we verwijderen. Nadat je het Persoonlijke account hebt aangemaakt, kun je de gegevens aanvullen met informatie die je met ons wilt delen.
11.4. Op je sociale mediaprofiel van de sociale netwerkpagina´s worden advertenties getoond van AkzoNobel, maar alleen in de mate waarin jij dat hebt toegestaan via de privacyinstellingen van je sociale mediaprovider.
11.5. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor meer informatie over het verzamelen en versturen van persoonlijke gegevens, over welke rechten je hebt en hoe je de door jouw gewenste privacyinstellingen kunt verkrijgen.

12. TOEGANGSRECHTEN EN RECTIFICATIE.

12.1. Je hebt op elk moment recht op toegang tot je Persoonlijke gegevens. Je kunt deze aanpassen en verwijderen door een verzoek te versturen naar:

Akzo Nobel Decorative Paint nv/sa
Leuvensesteenweg 248B
1800 Vilvoorde
Of via het contactformulier op onze website

13. RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

Je behoudt alle rechten en rechtsmiddelen die je volgens de wet hebt. Ons Privacyreglement zal alleen van toepassing zijn bij aanvullende bescherming van je Persoonlijke gegevens. Als de Wet meer bescherming biedt dan ons Privacyreglement, dan zal de wet gelden. Als ons Privacyreglement meer bescherming biedt dan de Wet of aanvullende bescherming, rechten of rechtsmiddelen aan jou geeft, dan zal ons Privacyreglement gelden.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID.

Op deze Privacyverklaring is het recht van België van toepassing. Voor zover wettelijk toegestaan, zal elke claim of elk geschil in relatie tot of in verband met deze Privacyverklaring uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van België.